Gode råd til håndtering af asbest

2 min at læse

Asbest er absolut ikke at spøge med. Det er mange håndværkere og beboere, der har været udsat for materialet desværre et vidne om.

For selvom asbest blev bragt ind i vores byggerier på grund af blandt andet høj styrke og brandhæmmende effekt, så har materielt siden vist sig at have frygtelige konsekvenser for personer, der indånder asbeststøv.

Her følger information om asbest samt rådgivning til at få fjernet materialet sikkert.

Hvad er asbest?

Asbest er mineraler fra en særlig bjergart. Det betyder, at asbesten består af meget små og tynde fibre kaldet stenfibre. Materialet har været særligt anvendt i isoleringsmaterialer og plader.

Det der gør de risikofyldt at arbejde med asbest, er det såkaldte asbeststøv, der kan trænge dybt ind i lungerne og sætte sig i små forgreninger. Når asbesten sætter sig i lungerne, kan det føre til stenlunger med besværet vejrtrækning og i værste tilfælde udvikle sig til kræft.

Er dy ryger kan asbesten forværre i større grad og have mere skadelige virkninger.

Hvor findes asbest?

Asbest blev brugt fra 1970’erne og frem. Det startede i teknisk isolering, men spredte sig til loftsplader, udluftningskanaler og ikke mindst eternitplader, der blev anvendt i stor stil i byggerier.

Problemet har dog aldrig været selve forekomsten i materialerne i deres kompakte form. Skaden opstår, når eks. pladerne knækker, og støvet spreder sig i luften. Det er i denne form, asbesten er farlig og kan give alvorlige følgeskader (Kilde: Preben Hockerup A/S).

Det kan dog være svært for private personer at vurdere, hvor der er en reel trussel fra asbest. Derfor kræver det en prøvetagning, som en autoriseret virksomhed skal foretage og analysere.

Loven er meget firkantet omkring asbestkontrol og fjernelse heraf. Den siger dog klart, at alt asbest i bygninger skal indkapsles eller fjernes – i øvrigt kun af fagpersoner, der har gennemgået en særlig uddannelse og træning inden for fjernelse af stoffet.

Findes stoffet i en bygning, der skal renoveres eller lignende, skal håndværkere desuden have skriftlig information, ligesom Arbejdstilsynet skal gøres klar over det. Almindelig omgang med materialet accepteres ikke, der skal indkaldes eksperter.

Lad en ekspert fjerne den farlige asbest

Det skulle på nuværende tidspunkt gerne være slået fast, at asbest er et meget farligt stof. Derfor skal der altid indkaldes en autoriseret virksomhed, der kan analysere, nedbryde og bortskaffe asbesten på korrekt vis. Desuden skal der ofte føres protokoller og dokumentation, der kan påvise arbejdet og omgangen med materialerne.

Processen for at fjerne asbest kan du læse mere om her.

Sørg for at underrette beboere eller virksomhed i god tid

Når der skal udføres nedbrydning, skal der udsendes notifikationer i god tid. I ejendomme skal beboerne have mulighed for at planlægge deres hverdag, hvis der skal afskærmes områder, der påvirker deres daglige liv.

Skal nedbrydningen ske i virksomhedsregi, skal de ansatte naturligvis også informeres i god tid, så de kan planlægge uden om nedrivningen. I forbindelse med sidstnævnte kan flere af de større nedbrydningsvirksomheder i dag hjælpe med at udføre arbejdet i weekenden, så de ansatte forstyrres så lidt som muligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *